Beter Leven Kenmerk

Voor de welzijn van zijn dieren is varkenshouder Gerald Deetman gestart met de bouw en verbouw van een nieuwe leefomgeving volgens het Beter Leven Kenmerk. De Dierenbescherming heeft een systeem ontwikkeld om het welzijn van de dieren in de veehouderij te optimaliseren om zo op een verantwoorde manier vlees te kunnen produceren. Gerald Deetman kiest ervoor deze stempel van Beter Leven op zijn vlees te laten zetten door te werken conform de criteria van de Dierenbescherming.

De bouw

Begin 2012 heeft Gerald zijn bestaande schuren heringericht en in oktober 2012 start de varkenshouder met de bouw van een nieuwe schuur, beide met als doel te voldoen aan de criteria van een ster van het kenmerk. Deze ster betekent een beter welzijn van de varkens. De verwachting is dat de volledige bouw in februari 2013 zal zijn afgerond. Ben je benieuwd hoe deze schuur eruit komt te zien? Bekijk dan onderstaande afbeeldingen.

Criteria

logo_beter_leven Gerald produceert een diervriendelijk en fair product voor de consument doordat hij voldoet aan de volgende criteria van het Beter Leven Kenmerk:
– Elk varken heeft meer ruimte ter beschikking dan in de gangbare varkenshouderijen. Dit geeft de dieren meer ruimte om natuurlijk gedrag te vertonen.
– De varkens hebben voldoende speelmateriaal om niet verveeld te raken.
– De biggen worden niet gecastreerd.

De consument die vlees bij varkenshouderij Deetman via www.valleivarken.nl besteld is zeker van een verantwoord stukje vlees. Doordat hij zijn varkens zo gezond laat opgroeien, is het vlees dat hij produceert van uitmuntende kwaliteit.